Skip to content

BELANGRIJK! Voordat u begint te behangen is het van belang onderstaande punten goed in acht te nemen!

  1. Lees voor het behangen ALTIJD het e ket/verwerkingsvoorschri van de rol. Respecteer deze voor een mooi en goed eindresultaat en bewaar de e ke en!
  2. Controleer of alle rollen hetzelfde aanmaak/batch nummer hebben en of er recht of gestort behangen moet worden. Bij vragen en/of twijfel kunt u contact opnemen met ons.
  3. Controleer de rollen op kwaliteit, kleur en dessin voordat u gaat of laat plakken. Immers arbeidsloon wordt nooit vergoed!
  4. Zorg er voor dat uw muur schoon, droog, vlak, vast, licht absorberend en egaal van kleur is.
  5. Gebruik alleen de lijm die uw speciaalzaak adviseert én wordt voorgeschreven door de fabrikant, houdt u aan het verwerkingsvoorschri en gebruik alleen professioneel gereedschap.
  6. Vliesbehang kan NIET krimpen, jdens het behangen het vliesbehang niet duwen, uitwrijven of onder spanning plakken, hierdoor ontstaan openstaande naden jdens of na het drogingsproces. Zorg al jd voor voldoende lijm op de muur.
  7. Eventuele lijmvlekken onmiddellijk (voordat de lijm is opgedroogd) na het plaatsen van elke baan verwijderen met een zachte n e spons en werk hierbij het gehele behang af. Werk telkens één muur volledig af voordat u aan de volgende muur gaat beginnen.
  8. Controleer het resultaat na het plaatsen van 3 banen, bij zichtbare fouten het werk direct staken en NIET doorplakken, breng uw speciaalzaak op de hoogte en maak voldoende en duidelijke digitale foto’s die aan de fabrikant getoond kunnen worden.
  9. Fou ef behang mag NOOIT weg gegooid worden, na akkoord fabrikant moet deze na verwijdering van de muur (en de e ke en) plus de overige fou eve rollen ingeleverd worden bij uw speciaalzaak.
  10. Behangwatspeciaalvoorubesteldenoveriskannietretour.

Voordat u gaat behangen kijk eerst de instructiefilms op
www.hookedonwalls.com - www.arte-international.com

U kunt ons bellen voor ps bij het onderhoud van uw behang.